To see this video you need to upgrade to the latest HTML5 compatible browser or download Adobe Flash Player.

Gerelateerd aan deze video


 

Privacy policy

 

Laatst gewijzigd: 12 maart 2013 

TheHairguru is een platform voor kappers en hairstylisten. TheHairguru neemt uw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met uw informatie omgaan. In dit document wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van TheHairguru als op niet-leden. We raden u daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

TheHairguru
TheHairguru is een handelsnaam van Chapelstreet media v.o.f., gevestigd aan de Kapelstraat 1-b, 7311 BK te Apeldoorn, Nederland en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08219024. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1439250

TheHairguru (betaalde toegang)
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die TheHairguru aanbiedt, moet u een persoonlijk TheHairguru account aanmaken. Wanneer u een dergelijk account creëert, kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen. Alleen uw voornaam en achternaam, e-mailadres en woonplaats zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van TheHairguru gebruik te kunnen maken. Geef wijzigingen door via het contactformulier.

In beginsel mag iedereen gebruik maken van TheHairguru en kan iedereen een TheHairguru account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht u nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd voordat u een TheHairguru account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

Automatisch Gegenereerde Informatie
TheHairguru verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens jouw gebruik van TheHairguru. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.

Cookies
Ter uitvoering van de dienst maakt TheHairguru gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van TheHairguru te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van TheHairguru geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van TheHairguru of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) TheHairguru.

Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Houd ook uw wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van uw TheHairguru account.

Doeleinden
TheHairguru zal de persoonlijke informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

om met u te communiceren en u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van TheHairguru; om TheHairguru aan te passen aan jouw wensen en behoeften; ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.


Gebruik door TheHairguru
Wij hebben een hekel aan spam. We zullen u dan ook slechts onze eigen nieuwsbrief sturen, die verwijst naar updates en andere ‘haar’ gerelateerde informatie bevat. 

TheHairguru gebruikt de informatie over u om TheHairguru beter op uw wensen en behoeften af te stemmen.

Zoals hiervoor is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook uw IP-adres. TheHairguru legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers TheHairguru wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. TheHairguru gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. TheHairguru kan automatisch gegenereerde informatie, waaronder uw IP-adres, aan derden verstrekken die voor TheHairguru gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.

Gebruik door derden en/of e-mails van derden
TheHairguru stuurt geen mails van derden. TheHairguru stuurt alleen de nieuwsbrief, deze nieuwsbrief kan naast onze eigen updates ook informatie, aanbiedingen of kortingen van derden bevatten. Voorbeelden zijn: korting bij leverancier, gratis kaarten voor de Hairstyle, hoe krijg je superlang haar?
TheHairguru verstrekt alleen uw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Bescherming van uw persoonlijke informatie
TheHairguru zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op het hoofdkantoor van TheHairguru er niemand toegang heeft.

Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt u, voor zover nodig, er mee in dat uw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

Verder is het zo dat TheHairguru derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan TheHairguru gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens TheHairguru gemaakt. TheHairguru heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met uw gegevens gebeurt, als u gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als u een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van uw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van TheHairguru.

Wijzigingen Privacy Policy
Het kan voor komen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Controleer dus regelmatig deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Klik hier voor het contactformulier